תלמה משפחות של אלופים

מתנס נהריה

מיקום המתנס

נהריה

מנהל/ת מחלקת ספורט
 ספיר לורנץ אלפסי

שם איש/אשת קשר
ענפי ספורט