תלמה משפחות של אלופים

מתנס מבואות החרמון

מיקום המתנס

מבואות החרמון

מנהל/ת מחלקת ספורט
 צח אשנר 

שם איש/אשת קשר
ענפי ספורט