תלמה משפחות של אלופים

מתנס גוש עציון

מיקום המתנס

גוש עציון

מנהל/ת מחלקת ספורט
 שלמה חלבה

שם איש/אשת קשר
ענפי ספורט