תלמה משפחות של אלופים

מתנס באקה אל גרביה

מיקום המתנס

באקה אל גרביה

מנהל/ת מחלקת ספורט
 חוסני גנאים 

שם איש/אשת קשר
ענפי ספורט