תלמה משפחות של אלופים

מתנס רהט

מיקום המתנס

רהט

מנהל/ת מחלקת ספורט
 חסן אלעביד 

שם איש/אשת קשר
ענפי ספורט