תלמה משפחות של אלופים

מתנס אלעד

מיקום המתנס

אלעד

מנהל/ת מחלקת ספורט
 טלי לוסטיג

שם איש/אשת קשר
ענפי ספורט