תלמה משפחות של אלופים

מתנס שמואל הנביא- ירושלים

מיקום המתנס

שמואל הנביא- ירושלים

מנהל/ת מחלקת ספורט
 שרי לוי 

שם איש/אשת קשר
ענפי ספורט