תלמה משפחות של אלופים

מתנ"ס נשר

מיקום המתנס

נשר

מנהל/ת מחלקת ספורט
 אורנה טוכמן   

שם איש/אשת קשר
ענפי ספורט