תלמה משפחות של אלופים

מתנס אופקים

מיקום המתנס

אופקים

מנהל/ת מחלקת ספורט
 אילנה איטח

שם איש/אשת קשר
ענפי ספורט