תלמה משפחות של אלופים

מתנ"ס יואב

מיקום המתנס

יואב

מנהל/ת מחלקת ספורט
ליאור אפל

שם איש/אשת קשר
ענפי ספורט